Badania

Program naukowy VALKEE i wyniki badań

Program naukowy związany z VALKEE zaczął się w roku 2007 od pytania: “A co jeśli nasz mózg jest wrażliwy na światło?”. Światłoterapia jest dzisiaj w pełni akceptowaną i efektywną formą leczenia oraz wspomagania leczenia wielu dolegliwości związanych ze spadkiem nastroju, a przede wszystkim z depresją sezonową (ang. Seasonal Affective Disorder, SAD) [1,2,3]. Program badawczy VALKEE skupia się na odkrywaniu zależnych od światła procesów biologicznych i ich terapeutycznemu wykorzystaniu w leczeniu depresji, wahań nastroju i zaburzeń snu. Światło emitowane przez VALKEE przenika przez cienkie kości czaszki w obrębie kanału słuchowego – dlatego ten rodzaj leczenia nazwano „fototerapią przezczaszkową”.

W trakcie trwania programu badawczego odkryto między innymi, że:

  • Także ludzki mózg, a nie jak dotąd sądzono tylko oczy, jest wrażliwy na światło
  • Światłoterapia (fototerapia) przezczaszkowa, a więc stosowanie słuchawek do światłoterapii jest efektywną drogą walki z depresją sezonową
  • Użytkowanie słuchawek do światłoterapii VALKEE wywiera wpływ na rytm dobowy człowieka przez co może być efektywnym narzędziem do walki z zaburzeniami snu, także tymi spowodowanymi przez nagłą zmianę strefy czasowej (ang. jetlag)

Poniżej przedstawiamy główne publikacje naukowe zespołu VALKEE i Uniwersytetu w Oulu w Finalndii.

92% osób cierpiących z powodu depresji sezonowej doświadczyło pełnego ustąpienia objawów dzięki stosowaniu słuchawek VALKEE przez 8-12 minut dziennie

Rysunek: 9 z 10 osób cierpiących z powodu depresji sezonowej doświadczyło pełnego ustąpienia objawów w 4 tygodnie

 

W próbie klinicznej przeprowadzonej w styczniu i lutym 2009, 92.3% osób z nasilonymi objawami depresji sezonowej, biorących udział w badaniu, doświadczyło pełnego ustąpienia objawów. Osoby te stosowały VALKEE codziennie przez 8-12 minut [7]. Objawy depresji sezonowej takie jak zmęczenie, niepokój, zmniejszenie zdolności poznawczych, obniżenie jakości snu oraz zwiększone łaknienie zostały zmierzone za pomocą specjalnego testu psychologicznego HAMD-17 oraz formularzy oceny własnej pacjentów BDI-21.

» Ściągnij prezentację plakatową: Światłoterapia (fototerapia) przezczaszkowa za pomocą kanałów słuchowych w leczeniu depresji sezonowej (ang. SAD). 11th konferencja IFMAD 2011. (ang.)

 

 

 

Nie tylko oczy są wrażliwe na światło, sam mózg także

Rysunek: Zilustrowanie obszarów światłoczułych w mózgu

Naukowcy z Uniwersytetu w Oulu odkryli, że nasz mózg, a nie tylko oczy, jest wrażliwy na światło. Podczas badań zlokalizowano światłoczułe proteiny OPN3 we wszystkich spośród badanych 18 obszarów mózgu [8]. Są to między innymi obszary odpowiedzialne za produkcję serotoniny, melatoniny i dopaminy – głównych hormonów wpływających na nasz nastrój, senność i występowanie depresji.

Proteina OPN3 należy do rodziny opsyn: tych samych, które odpowiedzialne są za światłoczułość naszych oczu.

» Ściągnij prezentację plakatową: Zasobność i dystrybucja proteiny OPN3 w ludzkim mózgu. Skandynawskie Towarzystwo Psychologiczne, konferencja roczna 12-14 kwiecień 2011 (ang.)

 

 

Valkee wpływa na aktywację mózgu w badaniu kontrolowanym placebo

Rysunek: Fototerapia przezczaszkowa zastosowana poprzez użycie słuchawek Valkee aktywuje dane obszary mózgu w badaniu kontrolowanym placebo (różnica pomiędzy kolorami niebieskim i czerwonym).

 

Światłoterapia jasnym światłem dostarczanym przez kanał słuchowy wpływa na aktywację mózgu co zostało wykazane w badaniu obrazowania mózgu, z grupą kontrolną placebo. Sugeruje ono, że tkanka mózgowa jest światłoczuła [9]. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Oulu wykazano znacząco większą aktywność grupy kontrolnej w porównaniu z grupą placebo [10].

» Ściągnij prezentację plakatową „Stymulacja tkanki mózgowej światłem – analiza fMRI”, Human Brain Mapping Conference 2009 & ISMRM Annual Conference 2011 (ang.)

» Recenzja metodologii: „Group-ICA Model Order Highlights Patterns of Functional Brain Connectivity”. Front Syst Neurosci. 2011; 5: 37 (ang.)

 

Valkee potwierdza swoją silną skuteczność

Rysunek: VALKEE znacząco redukuje objawy depresji we wszystkich badanych grupach, skala BDI-21

 

89 pacjentom cierpiącym z powodu nasilonych objawów depresji sezonowej (ang. seasonal affective disorder) aplikowano codziennie 8-12 minutowe sesje światłoterapii za pomocą urządzenia VALKEE w trzech różnych przedziałach natężenia światła (1, 4, 9 lumenów). Odpowiedź grup otrzymujących aktywne leczenie wynosiła 74-79% dla depresji sezonowej i 47-62% dla objawów lękowych (przynajmniej 50% redukcja w skali BDI-21 i HAMA w 4 tygodniu terapii) [7]. Pozytywne efekty światłoterapii przez kanał słuchowy są znaczące: tradycyjna światłoterapia daje 60% do 80% odpowiedzi w badaniach nad leczeniem depresji sezonowej.

Z kolei wskaźniki poprawy w
Uogólnionych Zaburzeniach Lękowych (ang. general anxiety disorder) waha się od 39% do 59% przy użyciu pregabaliny [11,12,13,14], od 40% do 65% z użyciem duloxetyny [15,16,17,18] i od 54% do 61% z użyciem venlafaxyny [17,18]. Podczas gdy krzyżowe badania porównawcze mają swoje wady, te porównywalne wyniki mogą być rozpatrywane jako bardzo obiecujące dla światłoterapii stosowanej przez kanał słuchowy.

» Ściągnij prezentację plakatową: „Transcranial Brain-Targeted Bright Light Treatment via Ear Canals in Seasonal Affective Disorder (SAD) – a Randomized Controlled Trial.” 11th IFMAD Conference 2011 (ang.)

 

 

 

Trwające i przyszłe badania VALKEE

Program badań VALKEE obejmuje trzy zagadnienia naukowe, tak jak zaprezentowano w tabeli poniżej. Cały program skupia się na zbadaniu jak dokładnie światłoterapia przez kanał słuchowy wpływa na zmiany nastroju.

 

Biologia mózgu Neuroobrazowanie Badania kliniczne
Zakończone badania Światłoczułość mózgu Reakcja mózgu na światło dostarczane przez kanał słuchowy Skuteczność w leczeniu depresji sezonowej (depresji jesienno-zimowej)
Trwające badania Reakcja hormonalna Rekcja mózgu u osób z rozpoznaną depresją Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jetlag), zdolności poznawcze, migreny
Przyszłe badania Sygnały sieci neuronowych Inne ciekawe reakcje na światłoterapię Lęk, zespoły lękowe

 


Odnośniki:
[1]Terman M, Terman JS. Controlled trial of naturalistic dawn simulation and negative air ionization for seasonal affective disorder. Am J Psychiatry 2006;163:2126-33.
[2] Eastman CI, Young MA, Fogg LF, Liu L, Meaden PM. Bright light treatment and winter depression. Arch Gen Psychiatry 1998;55:883-9.
[3] Ravindran AV, Lam RW, Filteau MJ, Lespérance F, Kennedy SH, Parikh SV, Patten SB; Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. V. Complementary and alternative medicine treatments. J Affect Disord 2009; 117 Suppl 1:S54-64.
[4] Drug and Therapeutics Bulletin. Clinical review. Management of seasonal affective disorder. BMJ 2010;340:c2135
[5] Avery DH, Eder DN, Bolte MA, Hellekson CJ, Dunner DL, Vitiello MV, Prinz PN. Dawn simulation and bright light in the treatment of SAD: a controlled study. Biol Psychiatry 2001;50:205-16.
[6] Campbell SS, Murphy PJ, Suhner AG. Extraocular phototransduction and circadian timing systems in vertebrates. Chronobiol Int 2001;18:137-72.
[7] Timonen M et al. Transcranial Brain-Targeted Bright Light Treatment via Ear Canals in Seasonal Affective Disorder (SAD). Poster presentation at the 11th IFMAD Conference 2011, November 9-10, and Jurvelin H et al. Transcranial Brain-Targeted Bright Light Treatment via Ear Canals in Seasonal Affective Disorder (SAD) – a Randomized Controlled Trial. Poster presentation at the 11th IFMAD Conference 2011, November 9-10
[8] Nissilä J et al. The Abundance and Distribution of the Encephalopsin (OPN3) in the Human Brain. Poster presentation at the Scandinavian Physiology Society Annual Meeting 2011, August 12-14.
[9] Elseoud A et al. Group-ICA Model Order Highlights Patterns of Functional Brain Connectivity. Front Syst Neurosci. 2011; 5: 37. Available online at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3109774/
[10] Starck T et al. Stimulating brain tissue with light – resting state fMRI analysis. Human Brain Mapping Conference 2009 & ISMRM Annual Conference 2011.
[11] Stein DJ, Baldwin DS, Baldinetti DS, Mandel F. Efficacy of pregabalin in depressive symptoms associated with generalized anxiety disorder: A pooled analysis of 6 studies. Eur neuropsychopharmacol 2008;18:422-30.
[12] Pande AC, Crockatt JG, Feltner DE, Janney CA, Smith WT, Weisler R, Londborg PD, Bielski RJ, Zimbroff DL, Davidson JR, Liu-Dumaw M. Pregabalin in generalized anxiety disorder: a placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2003;160:533-40.
[13] Feltner DE, Crockatt JG, Dubovsky SJ, Cohn CK, Shrivastava RK, Targum SD, Liu-Dumaw M, Carter CM, Pande AC. A randomized, double-blind, Placebo-controlled, fixed-dose, multicenter study of pregabalin in patients with generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 2003;23:240-9.
[14] Pohl RB, Feltner DE, Fieve RR, Pande AC. Efficacy of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder: double-blind, placebo-controlledcomparison of BID versus TID dosing. J Clin Psychopharmacol 2005;25:151-8.
[15] Rynn M, Russell J, EricksonnJ, Detke MJ, Ball S, Dinkel J, Rickels K, Raskin J. Efficacy and safety of duloxetine in the treatment of generalized anxiety disorder: a flexible-dose, progressive-titration, placebo-controlled trial. Depress Anxiety 2008;25:182-9.
[16] Koponen H. Allgulander C, Erickson J, Dunayevich E, Pritchett Y, Detke MJ, Ball SG, Russell JM. Efficacy of duloxetine for the treatment of generalized anxiety disorder: implications for primary care physicians. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2007;9(2):100-7.
[17] Hartford J, Kornstein S, Liebowitz M, Piqott T, Russell J, Detke M, Walker D, Ball S, Dunayevich E, Dinkel J, Erickson J. Duloxetine as an SNRI treatment for generalized anxiety disorder: result from a placebo and active-controlled trial. Int Clin Psychopharmacol 2007;22(3):167-74.[18] Nicolini H, Bakish D, Duanes H, Spann M, Erickson J, Hallberg C, Ball S, Sagman D, Russell JM. Improvement of psychic and somatic symptoms in adult patients with generalized anxiety disorder: examination from a duloxetine, venlaflaxine extended-release and placebo-controlled trial. Psychol Med 2009;39:267-76.